BRF Irländaren
GDPR

Dataskyddspolicy

Nedan finner du föreningens dataskyddspolicy, vilken sedan den 25 maj 2018 krävs av dataskyddslagen (GDPR - General Data Protection Regulation).

HSB Bostadsrättsförening Irländaren i Stockholm samlar in (och håller uppdaterade) följande personuppgifter om dess medlemmar och hyresgäster (av lägenhet, parkeringsplats eller garage):

  • Namn

  • Personnummer

  • Adress

  • Telefonnummer

  • E-postadress

Uppgifterna används för medlemsprövning, fakturering av medlemsavgifter/hyror, hantering av porttelefoner, administration av köer till parkeringsplatser/garage samt kommunikation av relevant information (t.ex. om driftstörningar eller service).

Uppgifterna lagras på Nabos kundportal och behålls så länge personen i fråga förblir medlem/hyresgäst hos föreningen. Därefter raderas uppgifterna.

Tillgång till uppgifterna ges föreningens styrelse och Nabos förvaltare. Kontaktuppgifter och adress (ej personnummer) kan också delas med föreningens valberedning och Säkerhetsintegrering AB, leverantören av föreningens porttelefoner och bokningssystem. Kontaktuppgifter och adress (ej personnummer) kan också delas med externa entreprenörer i samband med service eller renovering av hyreslägenheter.

Som medlem eller hyresgäst i föreningen har du rätt att:

  • Ta del av dina lagrade personuppgifter

  • Få felaktiga personuppgifter om dig rättade

  • Få icke-nödvändiga personuppgifter om dig raderade (somliga uppgifter måste föreningen ha tillgång till för att kunna uppfylla sitt uppdrag)

  • Få mer detaljerad information om hur dina personuppgifter lagras, hur länge och vem som har tillgång till dem

För att nyttja någon av dessa rättigheter kontaktas föreningens styrelse (styrelsen@irlandaren.se), vilken gemensamt bär personuppgiftsansvaret.

Utöver ovan rättigheter har medlemmar och hyresgäster alltid rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmydigheten (IMY) om de upplever att föreningen inte efterlevt ovan policy eller brutit mot dataskyddslagen i annan bemärkelse:

Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY