BRF Irländaren

Ombyggnation

Allmänt

Ombyggnad skall ej påverka varken fastighet eller grannar med avseende på el, ventilation och VVS. Ej heller den egna lägenheten med avseende på fasad, dörrar och fönster.

Försäkring

Lägenhetsinnehavaren skall inneha giltig hemförsäkring med ansvarsmoment för uppkomna skador. Anlitad entreprenör skall likaså inneha entreprenadförsäkring täckande uppkomna skador hos tredje man.

Tider

Ombyggnation som medför störande ljud skall ske

  • vardagar 08:00-17:00

  • helger 11:00-17:00

samt i möjligaste mån i samråd med berörda grannar. Tänk på att visa hänsyn så att de mest bullrande arbetena utförs under dagtid. Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att informera eventuella hantverkare om arbetstider. Informera även dina grannar om du ska renovera.

Byggavfall

Lägenhetsinnehavaren ombesörjer bortförsel av byggavfall, vilket ej får lämnas i föreningens miljöstuga, trapphus eller portar. Städning, både utomhus och i trapphus, ombesörjs likaså av lägenhetsinnehavaren efter färdig ombyggnad.

Kostnader vilka orsakas föreningen till följd av avsteg från dessa eller myndighets föreskrifter kommer att efterkrävas. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att uppsöka erforderlig information relevant för ombyggnaden.

Ventilation

Köksflätar som ansluts till fastighetens ventilation måste följa standard Alliance Lägenhet (ej Villa), ett system speciellt utvecklat för lägenhet med centralfläkt. Systemet bygger på att alla lägenheter är påkopplade på detta för att det skall fungera på ett korrekt sätt. Fel typ av fläkt skadar fastighetens ventilation.

Tillstånd

Blankett Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet

Ritningar

Ritningar finns tillgängliga i Nabos kundportal