BRF Irländaren

Ombyggnation

Regler i samband med ombyggnation av lägenheter

Ombyggnad skall ej påverka varken fastighet eller grannar med avseende på el, ventilation och VVS. Ej heller den egna lägenheten med avseende på fasad, dörrar och fönster.

Lägenhetsinnehavaren skall inneha giltig hemförsäkring med ansvarsmoment för uppkomna skador. Anlitad entreprenör skall likaså inneha entreprenadförsäkring täckande uppkomna skador hos tredje man.

Ombyggnation som medför störande ljud skall ske vardagar 08:00-17:00 alternativt helger 11:00-17:00, samt – i möjligaste mån – i samråd med berörda grannar. Tänk på att visa hänsyn så att de mest bullrande arbetena utförs under dagtid. Det är du som bostadsrättsinnehavare som är skyldig att informera eventuella hantverkare om arbetstider. Informera även dina grannar om du ska renovera.

Lägenhetsinnehavaren ombesörjer bortförsel av byggavfall, vilket ej får lämnas i föreningens miljöstuga, trapphus eller portar. Städning, både utomhus och i trapphus, ombesörjs likaså av lägenhetsinnehavaren efter färdig ombyggnad.

Kostnader vilka orsakas föreningen till följd av avsteg från dessa eller myndighets föreskrifter kommer att efterkrävas. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att uppsöka erforderlig information relevant för ombyggnaden.

Blankett Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet

Ritningar finns tillgängliga i Nabos kundportal