BRF Irländaren

Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. Du kommer i kontakt med styrelsen genom att mejla styrelsen@irlandaren.se.

Hampus Kirsch

Ordförande

Sandra Sjöstedt

Vide ordförande/ekonomiansvarig

Roger Lundqvist

Sekreterare

Lisa Edberg

Ledamot/fastighet

Björn Hübinette

Ledamot/fastighet

Hans Larsson

HSB-ledamot