BRF Irländaren

Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. Du kommer i kontakt med styrelsen genom att mejla styrelsen@irlandaren.se.

Hampus Kirsch

Ordförande

Sandra Fröberg

Vide ordförande

Ludvig Holmström

Sekreterare

Annika Bengtzon

Ledamot

Douglas Alin

Ledamot

Mikael Udén-Berglund

Ledamot

Hans Larsson

HSB-ledamot