BRF Irländaren

Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. Du kommer i kontakt med styrelsen genom att mejla styrelsen@irlandaren.se.

Helen Harborn

Ordförande

Hampus Kirsch

Vide ordförande

Ludvig Holmström

Sekreterare

Sandra Fröberg

Ekonomiansvarig

Björn Hübinette

Ledamot

Hans Larsson

HSB-ledamot