BRF Irländaren

Garage- och parkeringsplatser

Föreningen har 12 parkeringsplatser med uttag för motorvärmare, 7 stora garage och 7 mindre garage samt 1 större garage för MC och 1 mindre för MC.

Ingen av föreningens parkeringsplatser eller garage har uttag för laddning av elbil i dagsläget. Förhoppningen är att sådana ska kunna installeras i samband med den kommande renoveringen av föreningens el.

Parkering på gångar och utanför portar är inte tillåtet, endast i samband med i- och urlastning samt handikapptransporter.

Laddning av elbil är ej tillåtet då elsystemet inte är dimensionerat för detta.

Pris/månad

Parkeringsplats: 398 kr
Litet garage: 623 kr
Stort garage: 692 kr
Garage för MC: 496 kr

Skillnad mellan stort och litet garage

Både "stort" och "litet" garage bör enligt modern standard betraktas som små. Båda typerna har samma djup och höjd, men de stora garagen är något bredare invändigt. Observera dock att själva garageöppningen är av samma storlek oavsett.

Anmälan till kön

Under sektionen "Köer" i Nabos kundportal kan du ställa dig i kö. Styrelsen kan på begäran ta reda på din nuvarande köplats.

Regler

Hyresavtalet har tre månaders uppsägningstid. Vid överlåtelse av lägenhet upphör hyresavtalet.

Vi hyr vanligtvis endast ut till boende i föreningen men blivande medlemmar är välkomna att ställa sig i kön.

Byten kan ges förtur över nya uthyrningar i de fall detta skapar möjlighet att tillgodose ytterligare anmälningar.

En lägenhet får bara hyra en garage- eller parkeringsplats. Undantag för garage för MC 5935 och 5936 då lutningen är för stor för en normal bil att komma ner i garaget. Motorcykel och/eller moped går däremot alldeles utmärkt att parkera i dessa garage.

Erbjudande om garage- eller parkeringsplats (skickas via mejl eller SMS) måste besvaras inom inom sju dagar. Inkommer inget svar inom sju dagar eller erbjudandet nekas placeras boende sist i kön.