BRF Irländaren

Garage och parkeringsplatser

Föreningen har 12 parkeringsplatser med uttag för motorvärmare, 7 stora garage och 7 mindre garage samt 1 större garage för MC och 1 mindre för MC.

Ingen av föreningens parkeringsplatser eller garage har uttag för laddning av elbil i dagsläget. Förhoppningen är att sådana ska kunna installeras i samband med den kommande renoveringen av föreningens el.

Parkering på gångar och utanför portar är inte tillåtet, endast i samband med i- och urlastning samt handikapptransporter.

Laddning av elbil är ej tillåtet då elsystemet inte är dimensionerat för detta.

Pris per månad

Parkeringsplats: 398:-
Litet garage: 623:-
Stort garage: 692:-
Garage för MC: 496:-

Anmälan till kön

Under sektionen "Köer" i Nabos kundportal kan du ställa dig i kö och se din köstatus.

Regler

Hyresavtalet har tre månaders uppsägningstid. Vid överlåtelse av lägenhet upphör hyresavtalet.

Vi hyr vanligtvis endast ut till boende i föreningen men blivande medlemmar är välkomna att ställa sig i kön.

Byten kan ges förtur över nya uthyrningar i de fall detta skapar möjlighet att tillgodose ytterligare anmälningar.

En lägenhet får bara hyra en garage- eller parkeringsplats. Undantag för garage för MC 5935 och 5936 då lutningen är för stor för en normal bil att komma ner i garaget. Motorcykel och/eller moped går däremot alldeles utmärkt att parkera i dessa garage.

Erbjudande om garage- eller parkeringsplats (skickas via mejl eller SMS) måste besvaras inom inom sju dagar. Inkommer inget svar inom sju dagar eller erbjudandet nekas placeras boende sist i kön.