BRF Irländaren

Garage och parkeringsplatser

Föreningen har 12 parkeringsplatser med uttag för motorvärmare, 7 stora garage och 7 mindre garage samt 1 större garage för MC och 1 mindre för MC.

Ingen av föreningens parkeringsplatser eller garage har uttag för laddning av elbil i dagsläget. Förhoppningen är att sådana ska kunna installeras i samband med den kommande renoveringen av föreningens el.

Parkering på gångar och utanför portar är inte tillåtet, endast i samband med i- och urlastning samt handikapptransporter.

Laddning av elbil är ej tillåtet då elsystemet inte är dimensionerat för detta.

Pris per månad

Parkeringsplats: 398:-
Litet garage: 623:-
Stort garage: 692:-
Garage för MC: 496:- 

Anmälan till kön

Anmälan till kön görs genom att fylla i formuläret nedan.

Regler

Hyresavtalet har tre månaders uppsägningstid. Vid överlåtelse av lägenhet upphör hyresavtalet.

Vi hyr vanligtvis endast ut till boende i föreningen men blivande medlemmar är välkomna att ställa sig i kön.

Byten kan ges förtur över nya uthyrningar i de fall detta skapar möjlighet att tillgodose ytterligare anmälningar.

En lägenhet får bara hyra en garage- eller parkeringsplats. Undantag för garage för MC 5935 och 5936 då lutningen är för stor för en normal bil att komma ner i garaget. Motorcykel och/eller moped går däremot alldeles utmärkt att parkera i dessa garage.

Erbjudande om garage- eller parkeringsplats (skickas via mejl eller SMS) måste besvaras inom inom sju dagar. Inkommer inget svar inom sju dagar eller erbjudandet nekas placeras boende sist i kön.

Köanmälan

Namn Lägenhetsnummer E-post Mobilnummer
Vid ny köanmälan, markera vad du är intresserad av
Endast intresserad av garage
Endast intresserad av parkeringsplats
Intresserad av både garage och parkeringsplats
Vid önskemål om byte, markera vad du vill byta till. Garage mellan port 65 och 67
5924, stort
5925, litet
5926, litet
5927, stort
Garage mellan port 67 och 69
5928, stort
5929, litet
5930, litet
5931, stort
Garage mellan port 79 och 81
5933, stort
5934, litet
5935, litet för MC
5936, stort för MC
Garage mellan port 81 och 83
5937, stort
5938, litet
5939, litet
5940, stort
Parkeringsplats, från port 65 till 79
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
Skicka in

Aktuell kö, uppdaterad 2022-11-29

Ködatum
Önskemål
Lägenhetsnummer
2020-07-30

Byte till parkering 8015, 8026

245

2021-03-31

Parkeringsplats

231

2021-12-04

Parkeringsplats eller garage

238

2022-01-08

Parkeringsplats eller garage

196

2022-03-18

Byte till större garage eller parkeringsplats

239

2022-04-17

Parkeringsplats eller garage

195

2022-05-06

Parkeringsplats eller garage

226

2022-07-16

Parkeringsplats eller garage

246

2022-08-24

Parkeringsplats eller garage

227

2022-11-29

Parkeringsplats eller garage

233

Lediga platser, uppdaterad 2022-11-29

Ledigt från
 Garage eller p-plats
Pris per månad

Inget ledigt för tillfället