BRF Irländaren

Nyheter

Här publicerar vi de senaste informationsbladen som också sätts upp i portarna.

Information om byggnation i och kring fastigheterna

2023-08-29

Se bifogat anslag:

Fjärrvärmeledningar och Asfaltering Info.pdf

Stämmoprotokoll

2023-06-20

Protokollet från föreningens årsstämma är nu justerat och kan laddas ner här:

Protokoll Stämma 2023-06-14

Vissa cyklar i källaren behöver flyttas

2023-06-13

Stockholm Exergi kommer utföra arbete med att byta ut fjärrvärmeledningar in till
fastigheten. Detta kommer bl.a. göras i källaren och ett cykelställ (det som står längst i
hörnet på fastigheten) behöver tömmas och cyklarna behöver flyttas till andra
cykelställplatser. Detta behöver vara gjort till den 1a juli.

Vänligen titta efter om din cykel är en av de som står i det uppmärkta stället som
kommer behöva tömmas och hitta en ny plats till den.

Detta görs för att cyklarna inta ska vara i vägen och framför allt inte skadas vid
arbetet. De cyklar som inte tagits bort kommer flyttas när arbetet startar,

Tack för hjälpen

Byte av fjärrvärmeledningar

2023-06-09

Under och efter sommaren kommer Stockholm Exergi byta ut fjärrvärmeledningar som går in till fastigheterna i vår och våra grannföreningar. Detta är ett omfattande arbete som kommer påverka mark och vägar i vår förening men det är något som måste utföras.

Arbetet kommer börja innan industrisemestern utanför port 79, i källaren vid cykelrummet vid samma port. Efter industrisemestern kommer resten utföras som kommer påverka marken vid tvättstugan, port 75 och sträckan mellan port 69 och port 77.

Mer information om detta kommer aviseras löpande.

Föreningsstämma

2023-06-09

Tid: Onsdag den 14:e juni kl 19.00.
Plats: Blackebergsskolan, Björnsonsgatan 132.

Extrastämman för godkännande av nya stadgar kommer hållas efter sommaren. Datum för detta kommer.

Påminnelse

2023-06-09

Nu är det äntligen sommar! Vi vill bara påminna om att hålla port-och källardörrar stängda för att förebygga inbrott, som vi tyvärr sett ske i våra källarförråd. Det är enkelt att glömma en uppställd dörr så vi får alla hjälpas åt.

Förrådsinbrott

2023-05-09

Det har kommit till styrelsens kännedom att flera källarförråd har utsatts för inbrott de senaste dagarna. Med anledning av detta vill vi uppmana dig som boende att…

  1. …kontrollera om ditt förråd är drabbat (och i så fall gärna meddela styrelsen, styrelsen@irlandaren.se)

  2. …vara extra uppmärksam på vilka som släpps in och rör sig i våra fastigheter

Tack!

Äldre nyheter

Informationsblad April 2023

Informationsblad Januari 2023

Informationsblad December 2022

Informationsblad September 2022

Informationsblad November 2021

Informationsblad April 2021

Informationsblad Mars 2021

Informationsblad Februari 2021

Informationsblad December 2020

Informationsblad November 2020

Informationsblad Juni 2020