BRF Irländaren

För mäklare

Uppdaterad 2021-09-16

Översikt

Föreningsnamn: HSB Bostadsrättsförening Irländaren i Stockholm

Organisationsnummer: 769620-8524

Föreningsform: Bostadsrättsförening

Beskattas som: Privatbostadsföretag (äkta)

Nybyggnadsår: 1951

Ombildningsår: 2011

Antal lägenheter: 61 (varav 12 hyresrätter)

Energiprestanda, primärenergital: 126 kWh/m² år

Ägande i föreningen: Föreningen godkänner delat ägarskap

Markägande: Marken upplåts med tomträtt. Avtalet löper till 2070

Ingår i avgiften: Värme, vatten, sophämtning och bostadsrättstillägg i Trygg Hansa

Förvaltare: Nabo

Genomförda renoveringar/arbeten

 • 199x: Stambyte i kök och badrum samt byte av ventilation

 • 2004: Ny tvättstuga

 • 2011: Nya sopskåp och -kärl

 • 2013: Byte av ytterfönster och balkongdörrar

 • 2013: Relining av avloppsrör

 • 2014: Upprustning av tvättstuga

 • 2015: Byte av portar

 • 2016: Ommålning samt byte av belysning i trapphus

 • 2016: Nytt passagesystem i portar

 • 2017: Radonmätning

 • 2020: Nya cykelställ i cykelförråden, ommålning av garageportar, OVK och energideklaration

 • 2021: Ny lekplats och grillplats

 • 2022: Isolering av vind, brandsäkring av källarutrymmen

Kommande renoveringar

Fastighetselen ska förnyas, ingen tidsplan finns i dagsläget

Avgiftsförändringar

2016: Ingen höjning
2017: 2% höjning
2018: Ingen höjning
2019: Ingen höjning
2020: Ingen höjning
Ingen höjning av avgiften är planerad

Internet, TV och telefoni

Fastigheten är ansluten till ComHem och till stadsnätet via Zitius. Bostadsinnehavaren tecknar eget avtal med valfri leverantör. Felanmälan görs till vald leverantör.

Parkeringsplatser

Garage- och parkeringsplats går att hyra för bostadsinnehavare, kön hanteras av styrelsen. Kötiden beror på omsättningen av hyresgäster men historiskt har det tagit under ett år att få hyra ett garage och upp till två år för parkeringsplats. Det råder fri parkering på gatan.

Allmänna utrymmen

Cykelrum, barnvagnsrum, miljöstuga och tvättstuga (gemensam med grannföreningen Brf Engelsmannen) finns att tillgå.

Källarförråd

Alla lägenheter har ett källarförråd och ett matkällarförråd.

Städning

Trapphusen, källargångarna och tvättstugan städas av entreprenör.

Avgifter

Överlåtelseavgift: 3,5 % av aktuellt års prisbasbelopp som betalas av säljaren.

Pantsättningsavgift: 1,5 % av aktuellt års prisbasbelopp som betalas av köparen.

Lånebild

Föreningens belåning per 2022-03-31 uppgår till 8 630 146:-. Inga planer för att ta upp nya lån.

Ritningar

Ritningar finns tillgängliga i Nabos kundportal.

Årsredovisning

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2022