BRF Irländaren

Ordningsregler

För en trevlig boendemiljö har vi här samlat våra ordningsregler

Ljud
Ta hänsyn till dina grannar!

Tystnad ska råda mellan 23.00 och 07.00. Därmed är det inte fritt fram att föra hur mycket oväsen som helst dygnets andra timmar. Tänk på att det kan finnas boende som arbetar natt och måste sova på dagen.

Tala med dina grannar om du planerar exempelvis en fest som du vet kommer innebära en något högre ljudnivå. Att i förväg prata med dina grannar och kanske sätta upp en lapp i porten kan förebygga onödiga och långdragna irritationer.

Ett gammalt hus är lyhört. Tänk på att inte ha för hög ljudvolym sent på kvällen. Om du upplever att grannen är högljudd, stör dig eller på annat sätt skapar obehag, tag då i första hand själv kontakt med denne. Om ingen förändring sker är det styrelsens sak att vidta åtgärder. Bullrande arbeten får utföras måndag-fredag klockan 08-19 och lördag-söndag klockan 10-17. Tänk på att visa hänsyn så att de mest bullrande arbetena utförs under dagtid. Det är du som bostadsrättsinnehavare som är skyldig att informera eventuella hantverkare om arbetstider. Informera även dina grannar om du ska renovera.