BRF Irländaren

För boende

Här har vi samlat praktisk information som vi tror alla i BRF Irländaren kan behöva för en trivsam boendemiljö.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Kan medges under en begränsad tid men kräver alltid styrelsens medgivande i förväg.

Föreningen godkänner uthyrning i andrahand om du exempelvis ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år.

Din ansökan vill vi ha skriftligen. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns här nedanför. Ifylld ansökan skickas till styrelsen@irlandaren.se. Styrelsen kommer att behandla din ansökan på kommande möte.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning (pdf)

AVGIFTER

Månadsavgiften är respektive lägenhets andel av föreningens gemensamma kostnader. Det åligger varje lägenhetsinnehavare att betala månadsavgiften senast den dag som står på avgiftsavin från Nabo. Försenad inbetalning leder till påminnelseavgift. Kontakta Nabo, https://portal.nabo.se, för mer information.

BALKONG

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Vill man ha blomsterlådor på balkongen ska dessa hängas på insidan. Undvik skräp på balkongen, blåser det så kommer skräpet ner till din granne.

BARNVAGNAR

Barnvagnar ska förvaras inne i barnvagnsrummen i källaren. Av brandskäl bör barnvagnar inte förvaras någon annanstans.

BOENDEMILJÖ

Tänk på att vi bor i en bostadsrättsförening och inte i ett hyreshus. Det krävs ett visst engagemang från din sida, exempelvis engagera sig i styrelsearbetet. Att bo i en bostadsrättsförening innebär en möjlighet för alla medlemmar att kunna påverka hur föreningen ska utvecklas men också ett solidariskt ansvar för ordningen och trivseln i fastigheten.

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

Kallas ofta för ”Tillägg för bostadsrätt”. Bostadsrättsföreningen har redan tecknat den försäkringen för alla bostadsrättsinnehavare i försäkringsbolaget Trygg Hansa.

BRANDVARNARE/BRANDSLÄCKARE

Krävs i samtliga lägenheter. I större lägenheter rekommenderas flera brandvarnare. Kom ihåg att kontrollera att den fungerar och att byta batteriet.

BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Huset är anslutet till statsnätet (fiber) via Zitius och även till ComHem. Boende får själv välja operatör för bredband, TV och telefoni. Felanmälan görs till vald operatör.

BUDGET/BOKSLUT

Föreningens räkenskapsår är detsamma som kalenderår, d.v.s. januari-december. Bokslut och årsredovisning kommer i samband med kallelsen till ordinarie föreningsstämma.

CYKLAR

Cyklar ska ställas i befintliga cykelförråd.

DISKMASKIN

Diskmaskin kan installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs (se VATTEN/AVLOPP). Maskinen ska stå på en spillplåt och ska vara inkopplad med avstängningskran.

FASTIGHETSSERVICE/FELANMÄLAN

Felanmälan görs till Nabo 010-288 00 26 under dagtid måndag-fredag klockan 07.00-16.00 eller på https://nabo.se/felanmalan. Akuta fel efter telefontid som inte kan vänta till nästa arbetsdag, till exempel elfel eller vattenläcka, kontakta jouren på samma telefonnummer 010-288 00 26.

För vilka kostnader bostadsrättsinnehavaren står för se punkt 31 i stadgarna.

FEST

Visa hänsyn mot dina grannar när du har fest och meddela dem gärna i förväg om detta. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel. Se vidare våra ordningsregler.

FLYTTNING

Möbler, emballage, grovsopor och andra sopor får vid flyttning inte lämnas eller ställas utanför förråden, i gemensamma utrymmen eller i soprummet. Upprensning och bortforsling kommer att debiteras dig som bostadsrättsinnehavare.

FÖRRÅD

Till lägenheten hör ett källarförråd och ett matkällarförråd. Ditt förråd ska vara märkt med ditt lägenhetsnummer och vara låst, oavsett om du använder det eller inte. Brandfarligt material får inte förvaras i förråden. Gångarna i källaren är evakueringsvägar vid exempelvis brand och måste enligt brandskyddsbestämmelserna hållas fria från allt material.

FYRVERKERIER

Fyrverkerier är inte tillåtna, varken på balkong eller på gården.

FÖRSÄLJNING

Styrelsen ska informeras om en försäljning. Ärenden om godkännande av nya medlemmar tas upp på styrelsemöten eller vid extrainsatta styrelsemöten om behov finns. Meddela även gärna eventuell mäklare att i första hand använda den information om föreningen som finns på föreningens hemsida. Primär kontakt för mäklare är ordföranden.

FÖRVALTNING

Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning sköts av Nabo. Kontakta Nabo, https://portal.nabo.se, vid frågor om avgifter, avier och liknande.

GARAGE/P-PLATS

Se garage och parkeringsplatser.

HUNDAR OCH ANDRA SÄLLSKAPSDJUR

För hundar och andra sällskapsdjur gäller att de ska vara kopplade inom bostadsområdet. De får heller inte vistas lösa i trappor och källare. Kattsand får absolut inte slängas i toalettstolen då den blir som cement i avloppsrören och orsakar svåra stopp i avloppsstammarna. Hundar rastas utanför bostadsområdet, inte inne på föreningens mark.

INNERGÅRD

Det finns tillgång till trädgårdsmöbler och grillar att utnyttjas av föreningens medlemmar med sällskap. Glöm inte att städa upp efter dig och dina gäster. Om du flyttar om möbler eller använder grillarna, ställ tillbaka dem där de stod. Lämna inte cigarettfimpar eller grillaska på gården. Gemensam städning av innergården sker varje vår och höst.

NAMNSKYLTAR

Fastighetsskötaren, https://portal.nabo.se, tillhandahåller vid inflyttning namn till namntavlan i trapphuset och dörrskyltar. Vi vill gärna hålla trapphuset prydligt, undvik därför papperslappar på dörren och på tavlan vid entrén.

NYCKELHANTERING

När du flyttar in, var noga med att kontrollera att du har fått alla nycklar och taggar. Vill ni ha ytterligare portnycklar, mejla styrelsen på styrelsen@irlandaren.se så kan det ordnas mot en kostnad.

OMBYGGNAD/FÖRÄNDRINGAR

En blankett som finns att ladda ner på hemsidan måste fyllas i och lämnas till styrelsen för godkännande vid större renoveringar och ombyggnationer, t.ex. renovering av badrum, ändringar av planlösning och liknande.

För mer information, se Ombyggnation.

ORDNINGSREGLER

För en trivsam boendemiljö har vi samlat våra ordningsregler.

PORT OCH PORTTELEFON

För allas säkerhet, se till att porten går igen. Lämna inte ut portnyckeln/taggen i onödan.

För att bli upplagd i listan över namn i porttelefonen kontakta styrelsen på styrelsen@irlandaren.se med namn, port, telefonnummer samt lägenhetsnummer.

För att öppna porten när en besökare ringer tryck "5" på telefonen.

Efter klockan 20.00 och före klockan 07.00 måste den besökande knappa in det telefonnummer som är inlagt.

RENOVERING AV LÄGENHET

Se sidan om ombyggnation.

RÖKNING

Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom tvättstuga, trapphus och källare. Tänk på att dina grannar kan vara överkänsliga så visa hänsyn. Kasta inte fimpar på gården och rök inte direkt vid ytterdörren då lägenheterna ovanför får in röken via friskluftsintagen. Undvik att röka på balkongerna då det kan upplevas som störande för dina grannar.

SKADEDJUR

Vid upptäckt av eventuella skadedjur kontakta i första hand Brf Irländarens försäkringsbolag, Trygg-Hansa som har ett avtal med Nomor. Du når dem på telefonnummer 0771-122 300. Informera även styrelsen om du har ohyra i lägenheten. Läs gärna tips och råd på Nomors hemsida https://nomor.se.

SOPOR

Hushållssopor slängs i avsedda soptunnor vid 79:an och 65:ans port eller i miljöstugan. Soptunnorna låses upp med portnyckeln. Soppåsen skall vara hopknuten innan den kastas in. Ställ aldrig soppåsar i trapphusen, inte ens för en kort stund.

Bostadsrättsföreningen har kärl för sopsortering i miljöstugan på gården. Kärl för plast, glas (färgat och ofärgat), pappersförpackningar, tidningsåtervinning, batterier, lampor och metall finns. Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns.

Emballage, wellpapp och annat förpackningsmaterial får inte slängas i ordinarie sopsäckar och inte lämnas i utrymmet för tidningspapper.

Miljöfarligt avfall som färgrester, lösningsmedel och bilbatterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall lämnas på en miljöstation.

Byggsopor får ej slängas i miljöstugan utan ska forslas bort och slängas på en återvinningscentral. Övriga byggsopor och annat ska placeras i exempelvis BIG BAGS och ska forslas bort samma kväll.

STADGAR

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Bestämmelserna för BRF Irländaren och för alla som är medlemmar finns i stadgarna.

STYRELSEN

Styrelsen väljs en gång per år på Bostadsrättsföreningens årsstämma. Styrelsen ansvarar för alla beslut som rör löpande underhåll av föreningens fastighet. Styrelsemöten äger vanligtvis rum en gång i månaden. Extra styrelsemöten kan hållas vid behov. Styrelsens e-post är styrelsen@irlandaren.se. Se mer på styrelsesidan.

STYRELSEINFORMATION

Information från styrelsen hittar du på hemsidan under nyheter. I vissa fall lämnas information direkt i medlemmarnas brevinkast eller på informationstavlor i portarna.

STÄDNING

Trappuppgångarna städas två gånger per vecka, tisdag och fredag, av en extern städfirma. Även källargångarna städas.

STÖRNING

Se ordningsregler.

SÄKERHET

För att minimera risken för inbrott, fråga gärna okända personer vem de ska besöka i fastigheten och stäng alltid öppna portar och dörrar till gemensamma utrymmen, t.ex. tvättstuga och källare.

TIDNINGSINSAMLING

Det finns särskilt sopkärl för tidningar placerat i soprummet. Observera att detta inte är avsedda för grovsopor, emballage, wellpapp eller annat förpackningsmaterial.

TVÄTTMASKIN

Tvättmaskin kan installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs (se VATTEN/AVLOPP). Tvättmaskin får endast installeras i utrymme som har golvbrunn, alltså inte i exempelvis en garderob eller liknande.

TVÄTTSTUGA

Hur bokas tid i tvättstugan?

Bokning av tvättid sker på den digitala tavlan, via webbläsaren i din dator eller app i din telefon. Detaljerade instruktioner för de sistnämnda alternativen finns i följande bilagor:

Bokning via internet
Bokning via app

Följande uppgifter ska användas:

Tvättstugan hittar du i källaren på Holbergsgatan 75. Du har hela din bokade tvättid till ditt förfogande, d.v.s. ingen annan kan utnyttja din tid som även inkluderar en timme att torka tvätten på efter avslutad tvättid. Man kan boka tolv tvättider per månad och när man har startat igång sina maskiner så kan man boka ytterligare maskiner om behov finns och om det finns tvättmaskiner lediga. Sista tvättiden slutar klockan 22 och då låses även tvättstugan. Efter det kommer man inte in för att hämta eventuell kvarvarande tvätt.

Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-BH.

Använd gärna miljömärkt tvättmedel. Överdosera ej.

Torka av maskinerna och gör dem rena från överblivet tvättmedel samt rengör filtren i torktumlare från ludd och smuts, rengör torkskåp. Städa efter dig och ställ tillbaka städredskapen efteråt.

Tvättstugan städas tisdagar och fredagar.

Efter avslutad tvättid se till att alla fönstren är stängda. Rökning är förbjuden.

Barn får vara i tvättstugan i vuxens sällskap.

Färga kläder i tvättstugan får man inte göra, tänk också på att inte använda för starka dofter i tvätt- och sköljmedel då många är allergiska.

Fel på maskinerna ska omgående anmälas till Nabo, https://portal.nabo.se.

För allas trevnad: Följ reglerna för tvättstugans skötsel som finns uppsatta i tvättstugan. Tvättstugan används på egen risk. Ersättning kan inte påräknas för kläder som eventuellt skadas under tvätten.

Tänk på att öppna dörren till tvättstugan försiktigt då vi har reparerat dörrstoppet vid ett flertal gånger.

UNDERHÅLL

Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhåll av allt som inte tillhör bostadsrättshavarens underhållsansvar enligt föreningens stadgar. Observera dock att bostadsrättshavaren alltid svarar för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera.

VALBEREDNING

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda.

Valberedningen består av:

  • Kenneth Sahlin

  • Jannica Tihane

Valberedningen nås via valberedning.irlandaren@gmail.com.

VATTEN/AVLOPP

Ingrepp i vatten- och avloppssystemet får bara göras av behöriga personer. Om avstängningskranar inte finns i lägenheten, krävs vid ingrepp i vattensystemet att delar av huset stängs av. Eventuella fel i samband med installationer kan därför komma att påverka både den egna lägenheten och andra delar av huset. Vid varje ingrepp i vattensystemet inne i lägenheten ska avstängningskranar, om sådana inte finns, monteras på inkommande vattenledningar, vilket sker på bostadsrättshavarens bekostnad. Fel på avlopp, kranar eller WC – liksom dropp från värmeelement – ska omedelbart anmälas till Nabo, https://portal.nabo.se, eller direkt till styrelsen@irlandaren.se. Vattenläckage som inte åtgärdas kan kosta mycket pengar för både föreningen och den enskilde bostadsrättshavaren.

För vilka kostnader bostadsrättsinnehavaren står för se punkt 31 i stadgarna.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls en gång per år, oftast i maj. Kallelse till årsstämman sätts upp i portarna. Om du har en motion, se till att den kommer in senast den 28 februari, var god se föreningens stadgar. Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt kan närvara på stämman för att föreningen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Se stämman som din chans att påverka föreningens utveckling.

ÖVRIGT

Saknar du någon information, skicka ett mejl till styrelsen@irlandaren.se.